Vyhřívání srážkoměru není nic nového pod sluncem.
Výrobce Davis Instruments v rámci příslušenství nabízí celkem jednoduché kompletní vyhřívání včetně elektrického zdroje s termostatickým ovládáním zapínání.Cena tohoto zařízení je však neúměrně vysoká
Proto se i v bohatším zahraničí pokusilo mnoho majitelů stanic najít levné jednoduché řešení. Jedním z nich je vyhřívání pomocí tepla z malých autožárovek napájených bezpečným 12 nebo 24 voltovým napětím.
I já jsem zrealizoval tuto myšlenku. Výhodou srážkoměru mé stanice je velikost záchytné nádoby a tudíž dostatek místa na instalaci žárovek.
Nejdůležitější je správná volba výkonu použitých žárovek. Musí vydávat takové teplo, aby dokázaly dostatečně rychle rozpouštět sněhové vločky dopadající do trychtýře srážkoměru, naproti tomu nesmí způsobit rychlý výpar této vody z překlápěcího člunku. V úvahu je potřeba vzít i nebezpečí propálení stěny záchytné nádoby.
Posledním neopomenutelným detailem je nutnost izolace vnější stěny nádoby kvůli zbytečnému úniku vytvářeného tepla. Vhodná je například slabá izolace Mirelon s hliníkovou povrchovou úpravou.
Po zkušenostech ostatních "amatérů" jsem použil dvě žárovky v hodnotách 12V/21 W. K napájení lze využít jakékoliv úměrně výkonné trafo. Nepoužil jsem zapojení s termostatem, ale pouze ruční, které kombinuji se spínacími hodinami .
Po dodatečné montáži nového vytápění ke konci roku 2009, jsem odstranil jednu žárovku, ale zachoval jsem její oddělené napájení a tak mohu při teplotách okolo nuly a slabém sněžení použít pouze tuto méně výkonnou variantu a nové topení zapínám až za silnějšího sněžení nebo větších mrazů. I toto vyhřívání je vhodnější napájet přes spínací hodiny, přestože je na plošném spoji zapojen prostorový termostat, který toto po dosažení nastavené teploty uvnitř srážkoměru automaticky vypne.
Níže jsou ilustrační obrázky starého a nového vyhřívání.
Objímky z autosvětel zasunuté do plastové trubičky a přilepené k plastové destičce umožňující jednoduchou fixaci
Umístění žárovek v samotném tělese srážkoměru
Izolace nalepená na vnitřku stěny sběrné nádoby. Trychtýř jsem z vnitřní strany původně polepil jen alobalem kvůli možnému riziku propálení stěny horkou baňkou žárovky, ale později jsem tento alobal odstranil. Způsoboval totiž nechtěný odraz tepelného záření a horší ohřívání stěny.
Zde vidíte originální vyhřívání od výrobce stanic Davis za neskutečných přibližně 6.000Kč samozřejmě s napájením a vnitřním a venkovním termostatem.
Toto je nové uspořádání mého vyhřívání od ledna roku 2010 v levo s původní žárovkou a v pravé části s výrobkem
Ládi Vaverky.
Zde vidíte bližší pohled na vyhřívání z přední strany plošného spoje se čtyřmi topnými tělesy
A zde je naopak pohled z opačné strany s prostorovým termostatem
Uchycení  a propojení žárovek
pohled na vnitřní umístění žárove
pohled na vnitřní izolaci
davisheater
pohled  do srážkoměru s novým vyhříváním
detailní pohled z přední části
detailní pohled z opačné strany